Privacy Policy

Tietosuojaseloste 


Päivitetty 29.5.2022

Rekisterinpitäjä: Tanssistudio Fokus Oy
Postiosoite: Pursimiehenkatu 26 B H2020.2, 00150 Helsinki
Y-tunnus: 2883167-4

Rekisterin nimi: Tanssistudio Fokuksen asiakasrekisteri

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Anni Tolppanen
anni.tolppanen@fokusdance.fi
+358400716030

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään asiakkaiden yhteystietoja. Yhteystietoja käytetään asiakkaan laskutukseen sekä tiedottamiseen toimeksiannon aikana. Emme käytä yhteystietoja suoramarkkinointiin ilman asiakkaan suostumusta. Ala-ikäisten kohdalla pyydämme myös huoltajan yhteystiedot, jolloin tiedotus kulkee myös huoltajalle.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri pitää sisällään aina asiakkaan nimen, sähköpostin, osoitteen sekä puhelinnumeron. Ilmoittautumisen yhteydessä kerätään myös ala ikäisten huoltajien yhteystiedot tiedottamista ja laskutusta varten.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme asiakastiedot asiakassuhteen ajan ja 5-vuoden ajan sen jälkeen.

Tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkailta itseltään asiakassuhteen aikana. Ala-ikäisten huoltajien tiedot saadaan heiltä itseltään ilmoittautumisen yhteydessä. Tiedot kerätään Tanssistudio Fokukselle Hobiver ajanvarausjärjestelmän kautta, jossa tiedot myös pidetään.the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Tietojen luovuttaminen

Emme luovuta mitään asiakastietoja yrityksen ulkopuolelle ilman asiakkaan erillistä lupaa. Emme luovuta tai siirrä asiakastietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot ovat tallennettuna järjestelmissä, jotka on suojattu asianmukaisesti. Ainoastaan Tanssistudio Fokuksen yrityksen sisällä toimivat henkilöt saavat käyttää asiakasrekisteriä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Asiakas voi halutessaan lähettää kirjallisen pyynnön sähköpostiin info@fokusdance.fi halutessaan tarkistaa hänestä olevat tiedot rekisterissämme. Asiakas voi pyytää poistamaan kaikki tiedot näin halutessaan.