Gabriella Serra

Baletti jatko 1 + pointe, Baletti jatko 2

Gabriella on alun perin Italiasta kotoisin. Hän sai koulutuksensa Cannesissa
kuuluisassa balettikoulussa Centre de Danse International Rosella Hightower
(nyk. École Supérieure de danse de Cannes Rosella Hightower), jossa hän
opiskeli Pariisin oopperan opettajien ja tähtitanssija Rosella Hightowerin
johdolla. Hän on toiminut tanssijana Belgiassa, Italiassa, Saksassa ja useissa
Suomen Kansallisoopperan produktioissa teoskohtaisilla sopimuksilla.
Gabriella on opettanut eri kouluissa pääkaupungin seudulla vuodesta 2008
alkeista edistyneisiin. Hän on toiminut aktiivisesti Tanssille ry:n
hallituksessa (v. 2009-2014) ja pitänyt Tanssille ry:n ammattilaisille
tarkoitettuja klassisen baletin aamutunteja.
Gabriella on perehtynyt tanssipedagogiikkaan laaja-alaisesti. Hän on
osallistunut Balettipedagogit ry:n järjestämille kursseille; suorittanut
Tanssipedagogiikan erikoistumisopinnot Jyväskylän yliopiston
liikuntatieteellisessä tiedekunnassa (v. 2014); ja hän on opiskellut klassisen
baletin didaktiikkaa Rooman Accademia Nazionale di Danza –
korkeakoulussa, josta hän on valmistunut maisteriksi vuonna 2019.
Tutkinnon jälkeen hän on opettanut myös Balettioppilaitoksessa. Työelämän
aikana Gabriella on imenyt vaikutteita eri koulukunnista ja eri tyyleistä.
Opetuksessaan hän hyödyntää sekä venäläisen koulun kehittämää
metodologiaa että ranskalaiselle tyylille ominaista nopeaa jalkatyöskentelyä
ja dynaamisuutta.

Takaisin