Lastentanssi 4-6-vuotiaat

Lauantaisin klo 10.15-11.00 / Pau Kettunen

 

Tälle tunnille voit osallistua viikkotunti ilmoittautumisella.

 

Tällä tunnilla lapsi tanssii ryhmässä ilman vanhempaa. Tunti koostuu vaihtuvista alku ja loppurutiineista, piirissä ja tilassa tapahtuvista harjoitteista sekä pari- ja ryhmätehtävistä. Tunnilla saatetaan käyttää erilaisia välineitä oppimisen tukemiseen. Tunneilla on turvallinen ja kannustava ilmapiiri harjoitella tanssin peruselementtejä. Elementit ovat ikätasolle suunniteltuja. 

 

Tunnilla tehdään myös ryhmätaitoja kehittäviä harjoituksia pareittain ja ryhmissä. 5-6-vuotiaiden tanssitunnilla tanssija oppii myös hahmottamaan tilaa ja oppii liikkumaan tilassa eri tavoin. 

 

Tanssitunnilla käytetään monipuolista musiikkia oppimisen tukemiseen. Lapsi tutustuu tuntien aikana eri tanssilajien musiikkeihin ja tanssin peruselementteihin. 

 

“4-6-vuotiaiden tunnit koostuvat monipuolisista harjoitteista. Tunneilla tehdään tanssitekniikka harjoituksia, ryhmäharjoituksia ja luovia harjoituksia. Tanssin ilo on aina läsnä.” Pau

Takaisin