Lastentanssi 4-5-vuotiaat

Lauantaisin klo 9.30-10.15 / Pau Kettunen

 

Tälle tunnille voit osallistua lukukausi-ilmoittautumisella

 

Tällä tunnilla lapsi tanssii ryhmässä ilman vanhempaa. Tunti koostuu vaihtuvista alku- ja loppurutiineista, piirissä ja tilassa tapahtuvista harjoitteista sekä pari- ja ryhmätehtävistä. Tunnilla saatetaan käyttää erilaisia välineitä oppimisen tukena. Tunneilla on turvallinen ja kannustava ilmapiiri harjoitella tanssin peruselementtejä. 

 

Lapsi oppii tunnilla perusliikkumistaitoja ja tanssin perustekniikkaa ikätaso huomioiden. Tunnilla tulevat tutuksi myös erilaiset ryhmätaidot muun muassa parityöskentely, vuoron odottaminen ja ryhmätyöskentely. Tanssitunneilla käytetään monipuolisia harjoitteita ja musiikkeja tukemaan lapsen oppimista sekä tutustetaan häntä tanssin maailmaan

 

“Koen tärkeäksi lastentanssitunneilla myös lapsen oman luovan työskentelyn. Lapsi oppii tutkimaan ja luomaan omia tapojaan liikkeen tuottamiseen.” Pau

Takaisin