Lapsi + aikuinen tanssi

Tuen kanssa kävelevät taaperot – 3-vuotiaat

Lauantaisin klo 9:30-10:00 / Pau Kettunen

 

Tälle tunnille voit osallistua viikkotunti ilmoittautumisella. 

 

Tällä tunnilla lapsi ja aikuinen tanssivat yhdessä. Tunti koostuu alkurutiinista, piirissä ja tilassa tapahtuvista harjoitteista sekä loppurutiinista. Erilaisia välineitä käytetään tunnilla oppimisen tukena. Tunnilla lapsella on turvallinen ja kannustava ilmapiiri kokeilla ja oppia tanssin peruselementtejä yhdessä aikuisen kanssa. 

 

”Lapsi+aikuiset tunnilla tärkeää on lasten kohtaaminen ja tanssin ilon kokeminen. Jokainen lapsi tanssii ja oppii omalla ikätasollaan tekemisen kautta.” Pau

 

Lapsi oppii tällä tunnilla tanssin peruselementtien lisäksi vuorovaikutustaitoja. Lapsi+aikuinen -tunti valmistaa lasta myös ryhmässä toimimiseen ja kehittää lapsen luovaa toimintaa. Tanssinopettaja Pau on ohjeistamassa tunnilla aikuisia sekä lapsia. Aikuisella on vastuu lapsen toiminnasta tanssitunnin aikana.

Takaisin